Label

Gebruiker - Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor toegang tot en gebruik van SoftwareMatching.io website en software

Artikel 1 Aanvaarding van voorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van het SoftwareMatching.io online platform ("Platform"), gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden"). Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van het Platform.

Artikel 2 Beschrijving van diensten

Ons Platform faciliteert het matchen van softwareleveranciers en/of implementatiepartners ("Partners") met potentiële klanten ("Klanten"). Het platform voert een online intakeproces uit om een eisenanalyse uit te voeren met behulp van de MoSCoW-methode. De analyse wordt vervolgens gebruikt om de compatibiliteit van de software van Partners met de geïdentificeerde vereisten te beoordelen, wat resulteert in een score. De 20 beste matches worden anoniem aan de klant getoond.

Artikel 3 Gebruikersverantwoordelijkheden

a. Cliënten en partners moeten correcte en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken tijdens het intakeproces.

b. Partners moeten ervoor zorgen dat hun software-informatie up-to-date en accuraat is.

c. Klanten zijn verantwoordelijk voor hun interacties en beslissingen met betrekking tot partnerkeuze en communicatie.

Artikel 4 Software-productinformatie

a. De functionele mogelijkheden van standaard softwareproducten en addons die worden geïmporteerd en aangeboden aan partners zijn gebaseerd op informatie die is verkregen van de respectieve leveranciers.

b. We doen er alles aan om deze informatie zo actueel mogelijk te houden, maar we zijn afhankelijk van de gegevens die leveranciers ons verstrekken en van hun updates. Daarom kunnen we, ondanks onze inspanningen, de nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onnauwkeurigheden.

c. Partners en verkopers worden aangemoedigd om de juistheid van software productinformatie te verifiëren en SoftwareMatching.io onmiddellijk te informeren wanneer onjuistheden worden ontdekt.

Artikel 5 Vertrouwelijkheid en anonimiteit

a. Cliëntinformatie die tijdens het intakeproces wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor matchingdoeleinden.

b. Informatie over klanten en partners wordt geanonimiseerd weergegeven wanneer deze voor het eerst aan klanten en partners wordt getoond. De volledige gegevens zonder anonimisering worden pas uitgewisseld na wederzijdse aanvaarding van de opdracht door de klant en de partner.

c. Alle gegevens worden behandeld in overeenstemming met EU/EEA en lokale wet- en regelgeving (bijv. GDPR, enz.)

Artikel 6 Overeenstemming en aanbevelingen

a. Het matchingsalgoritme geeft aanbevelingen op basis van de analyse van vereisten en softwaremogelijkheden.

b. De weergegeven aanbevelingen zijn geen garantie voor succesvolle partnerschaps- of projectresultaten.

Artikel 7 Communicatie en betrokkenheid

a. Klanten kunnen kiezen voor minimaal 2 en maximaal 5 aanbevolen partners.

b. Partners kunnen opdrachtverzoeken van klanten accepteren of weigeren.

c. Partners zijn verantwoordelijk voor de communicatie met klanten en het plannen van afspraken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

a. Het Platform is een facilitator en garandeert niet de geschiktheid, prestaties of resultaten van een overeenkomst tussen Klanten en Partners.

b. Het Platform is niet aansprakelijk voor verliezen, schade of geschillen die voortvloeien uit verbintenissen tussen Klanten en Partners.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

a. Alle inhoud, materialen, ontwerpen, logo's, handelsmerken en andere intellectuele eigendommen weergegeven op het Platform ("Platform IP") zijn het exclusieve eigendom van SoftwareMatching.io BV en bedrijven binnen dezelfde holding als SoftwareMatching.io BV, behalve wanneer Artikel 9, Sectie E van deze Algemene Voorwaarden van toepassing is.

b. Het is gebruikers niet toegestaan het Platform IP te reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SoftwareMatching.io BV.

c. Content aangeleverd door Klanten en Partners blijft hun intellectueel eigendom, maar verleent SoftwareMatching.io het recht deze te gebruiken indien dit (commercieel) noodzakelijk is voor de exploitatie van het platform.

d. Het Platform behoudt zich het recht voor om geanonimiseerde gegevens te gebruiken voor analyse- en verbeteringsdoeleinden.

e. Elk ongeoorloofd gebruik van het Platform IP of de inhoud van gebruikers kan resulteren in juridische stappen.

Artikel 10 Beëindiging

Het Platform behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot het Platform te beëindigen of op te schorten.

Artikel 11 Wijzigingen

Het Platform kan deze Voorwaarden bijwerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de conflictenrechtelijke beginselen.

Artikel 13 Disclaimer met betrekking tot vertalingen

Dit document is oorspronkelijk geschreven in het Engels. Vertaalde versies van dit document dienen uitsluitend ter informatie. Hoewel er alles aan is gedaan om te zorgen voor nauwkeurige vertalingen, kunnen taalkundige en culturele verschillen leiden tot onnauwkeurigheden. Vertalingen zijn niet juridisch bindend en hebben geen juridisch gewicht. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een vertaalde versie van dit document. In het geval van een discrepantie tussen het originele Engelse document en een vertaalde versie, heeft het originele Engelse document voorrang op de vertaalde versie.

voorrang. Het gebruik van vertaalde versies is op eigen risico en wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van vertaalde documenten. Raadpleeg voor nauwkeurige en rechtsgeldige informatie altijd de originele Engelse versie van het document.

Klaar om te beginnen?

Wij bieden daarom onafhankelijk en eerlijk advies. Daarmee brengen we balans in de markt, zodat je met vertrouwen de optimale softwareoplossing kunt selecteren, wetende dat jouw succes onze topprioriteit is.