Label

Disclaimer

Disclaimer voor https://www.softwarematching.io/

Software Matching.io (Kamer van Koophandel: 70878153), hierna te noemen SMIO, verleent u hierbij toegang tot https://www.softwarematching.io/ ("de Website") en nodigt u uit gebruik te maken van de hierin aangeboden diensten.

SMIO behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

SMIO spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SMIO.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typografische en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen inhoud bijdragen aan de Website. SMIO oefent geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit op deze inhoud, maar zal klachten met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud onderzoeken en indien nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks die leiden naar websites of diensten van derden kan SMIO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SMIO en haar licentiegevers en bezoekers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SMIO, tenzij anders bepaald door dwingende wet- en regelgeving (zoals fair use), tenzij anders gespecificeerd voor specifieke materialen.

Diverse

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Klaar om te beginnen?

Wij bieden daarom onafhankelijk en eerlijk advies. Daarmee brengen we balans in de markt, zodat je met vertrouwen de optimale softwareoplossing kunt selecteren, wetende dat jouw succes onze topprioriteit is.